Hva er støy?

I utgangspunktet er støy all lyd vi ikke ønsker å ha der. Det kan være lyden fra trafikk eller industri i nabolaget, for høy musikk hos naboen eller bare viftestøyen fra PC-en på skrivebordet. Støy er altså lyd. For å måle lyd måles lufttrykkvariasjoner som vanligvis angis i dB eller dBA. Det finnes mange regler […]