Målinger

UTSTYRSTEST / FACTORY ACCEPTANCE TEST

Hvordan måle støynivået fra en maskin uten å inkludere lyder fra omgivelsene?

Hvilken målestandard bør du bruke?

Hensikten med støymåling av maskiner og utstyr er som regel å fastslå produktets støybidrag i et område. Når man derfor skal måle hvor mye støy som kommer fra en bestemt pumpe, kompressor, ventilasjonsenhet eller lignende, er det viktig å utelate eksterne lyder. Man ønsker kun det unike støybidraget fra tingen som måles. 

Ofte vil andre støykilder være i nærheten og bidra til det totale lydnivået i området. Dessuten vil lydrefleksjoner fra tak og vegger øke støynivået hvis tingen som måles står i et rom. 

Det er dermed nødvendig å utføre målinger etter metoder som korrigerer for dette. Lifetec utfører sertifiserte støymålinger etter anerkjente standarder som ISO 9614-2 og ISO 3740-serien.

I forbindelse med utstyrstest/fabrikktest kan vi også gjøre vibrasjonsmålinger etter ønsket standard.

Vi tilbyr:

  • Skriving av testprosedyrer
  • Lydeffektsmålinger (f.eks. basert på ISO 9614 eller ISO 3744-3746)
  • Vibrasjonsmålinger (helkropp, hånd-arm eller maskin)
  • Kvalitetssikrede rapporter
  • Anbefaling av tiltak for å oppnå støy- og vibrasjonskrav på utstyret

Kontaktperson for utstyrstest:

 

Amund Josefsen
[email protected]
+47 419 01 783

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer