Målinger / Beregninger

VENTILASJON (VVS/HVAC)

For mye støy fra ventilasjonssystemet?

Hvilke lydfeller bør dere bruke?

Å ha støy i bakhodet når et ventilasjonssystem designes, enten det er til et kontor, boligkvarter eller en fabrikk, er essensielt for å oppnå et godt arbeidsmiljø og friske ansatte. 

Ventilasjonsstøy kan være en betydelig årsak til stress, høyt blodtrykk og konsentrasjonssvikt på jobben. Ofte bidrar ventilasjonen til lavfrekvent støy som man evner å ignorere, men som likevel har en negativ på produktiviteten og helsen til de ansatte. 

Du trenger hjelp fra Lifetec når du

  • designer et ventilasjonssystem og har behov for å vite det resulterende støynivået i hvert rom
  • har problemer med støy fra ventilasjonen i en bygning og behøver gode og kosteffektive tiltak for å redusere støyen
  • skal kjøpe lydfeller og må spesifisere mengde, størrelse og type
  • vil sjekke om ventilasjonskanaler bidrar til uønsket lydoverføring mellom tilstøtende rom  
  • trenger hvilken som helst type lydmåling

Vi tilbyr:

  • Beregninger av ventilasjonsstøy basert på informasjon om vifte, systemtegninger osv.
  • Beregninger av "break-out noise" fra ventilasjonskanaler
  • Spesifisering av lydfeller
  • Kontrollere om et gitt ventilasjonssystemdesign er godt nok
  • Måling av lydoverføring via ventilasjon mellom rom

Kontaktperson for ventilasjon:

 
Kjetil Thorsen
[email protected]
+47 470 10 725

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer