Målinger / Beregninger

VIBRASJONER

Er vibrasjonene på utstyret innenfor kravet?

Hvilke vibrasjonstiltak er mest effektive?

Reduksjon av vibrasjoner på arbeidsplassen er gunstig for både menneske og maskin. For mye vibrasjoner fra maskiner kan ødelegge utstyret og være helseskadelig for personell som utsettes for det. Lite vibrasjoner gir høy driftsikkerhet og lang levetid på utstyret, samt mer tilfredse og friske ansatte. 

 

Arbeidsmiljøkrav stilles til helkroppsvibrasjoner og hånd-armvibrasjoner. Det første betegner vibrasjoner som overføres til hele kroppen fra kjøretøy, underlag eller maskiner. Hånd-armvibrasjoner andre beskriver vibrasjoner som overføres til hånd og arm fra mekanisk arbeidsutstyr. I tillegg er det retningslinjer og krav til maskiner og bygninger for å sikre disse mot ødeleggende vibrasjoner. 

 

Lifetec har ekspertise innen målinger og utredninger av vibrasjoner fra ulike kilder. Vi hjelper gjerne til med å løse dine vibrasjonsproblemer.

Vi tilbyr:

  • Vibrasjonsutredning under prosjektering
  • Kartlegging av vibrasjoner ved bygg, infrastruktur og offshore installasjoner. 
  • Vibrasjonsmålinger på maskineri, utstyr og bygninger (helkroppsvibrasjoner, hånd-armvibrasjoner og maskinvibrasjoner)
  • Vibrasjonsisoleringsberegninger med formål å anbefale isolatorer og evaluere demping
  • Alternative vibrasjonsdempende tiltak som vibrasjonsnøytralisatorer og "detuning" for å unngå resonans.

Kontaktperson for vibrasjoner:

 
Jørund Enger
[email protected]
+47 971 91 710

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer