Målinger / Beregninger

STØYKARTLEGGING / STØYPREDIKSJON

Hvor på arbeidsplassen bør man bruke hørselvern?

Hvordan vil støyen fra trafikk og industri påvirke et nytt boligområde?

Støykartlegging kan gjøres i form av målinger eller som databeregninger. Vi kaller det gjerne støyprediksjon når det gjøres databeregninger. Lifetec har lang erfaring med å utføre både målinger og beregninger, og vi har alt av nødvendig utstyr og programvare. Hvorvidt kartleggingen gjøres i form av målinger eller beregninger avhenger av formålet og type område. 

Støymåling

Punktmålinger i et område avmerkes på kart og danner grunnlag for et grafisk støykart i en gitt driftssituasjon. Støysoner blir synliggjort for å avdekke områder som kan medføre bruk av hørselvern, arbeidstidsbegrensning o.l. 

Støyprediksjon

Anerkjent programvare (Cadna, Soundplan) brukes til å beregne støydistribusjon fra trafikk og/eller industri. Støyberegninger baserer seg på etablerte standarder som ISO9613-2 og NORD2000. Ulike scenarioer kan modelleres og man får visualisert effekten av ulike støydempende tiltak. 

Vi tilbyr:

  • Innendørs og utendørs feltmålinger og opprettelse av støykart i henhold til NS4814 og GL0169
  • Støyprediksjoner basert på informasjon om støykilder og andre forhold
  • Kartlegging av støy i henhold til "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442)
  • Førsteklasses grafiske støykart
  • Detaljerte rapporter
  • Forslag til tiltak for å oppnå støykrav

Kontaktperson for støykartlegging / støyprediksjon:

 

Trond Smevik

[email protected]
+47 992 30 130

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer