Målinger / Beregninger

PA OPTIMALISERING

Skal du sette opp et PA-system ved en togstasjon, oljeplattform, industribygning eller et kjøpesenter?

Er meldingene tilstrekkelig hørbare gjennom bakgrunnsstøyen?

Hvordan verifisere at lyden er riktig innstilt?

Et viktig formål med PA-systemer er å alarmere og sende ut kritiske meldinger, f.eks. hvor man skal gå og hvordan man skal forholde seg i nødsituasjoner. 

Ved å bruke en objektiv og standardisert metode kalt STIPA, er det mulig å fastslå taleoppfattbarheten fra meldingene som formidles gjennom PA-systemet.

Taleoppfattbarheten måles ved å sende et kjent signal (STIPA testsignal) gjennom PA-anlegget og registrere kvaliteten på lydsignalet ved ulike måleposisjoner. 

Faktorer som kan påvirke taleoppfattbarheten er:

  • bakgrunnsstøy
  • etterklangstid
  • lydnivå fra høyttalere
  • kvalitet på PA-system (signal-til-støy-forhold)

Lifetec har lang erfaring med å utføre STIPA-målinger for alle typer sektorer. 

Vi bidrar også med design-oppsett av PA-systemer. Vi beregner og spesifiserer antall høyttalere som er nødvendig, den mest effektive plasseringen og lydeffekten til hver enkelt av disse.

Vi tilbyr:

  • Tegninger med predikerte STIPA og alarmnivåer
  • Anbefaling av høyttalerplassering
  • Anbefaling av høyttalertype og effektnivå
  • Målinger av STIPA og alarmnivåer ved eksisterende systemer
  • Justeringer og/eller anbefalinger for å optimalisere systemet

Kontaktperson for PA optimalisering:

 
Amund Josefsen
[email protected]
+47 419 01 783

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer