Produkter

Lifetec AS leverer et bredt spekter av tjenester innenfor akustikk og vibrasjoner. Vi har erfaring fra alle ledd av bygningsprosessen fra prosjektering til ombygning, vedlikehold og kvalitetssikring. Her er noen av de oppgavene vi er gode på

Modellering

Ved å modellere støyscenarioet kan Lifetec AS gi gode indikasjoner på hvor tiltak må iverksettes for at ønskede støykrav skal bli overholdt. Dette kan vi gjøre tidlig i byggeprosjekter, noe som vil spare dyre revisjoner og tiltak. Ved ombygging er dette også viktig. Hvis støyen har vært helt på kanten av kravet før ombyggning kreves det litt ekstra oppmerksomhet ved ombygging for at krav fremdeles skal være overholdt.

Støymåling

Lifetec AS har et bredt spekter av måleinstrumenter og kan benytte disse for å gjøre sikre målinger av et problem eller situasjon.

Støykartlegging

Det er ofte interessant å kartlegge et område for å si noe om støyen i hele området. Dette er noe som benyttes som et virkemiddel for å synliggjøre støyproblemet og for å kunne prioritere støyreduserende tiltak.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven stiller en del krav til støy og støydosene ansatte kan utsettes for i argbeidet. Noen steder er det også utviklet egne krav. Lifetec AS kan gjøre målinger av hvilke støydoser arbeidere utsettes for i løpet av en arbeidsdag. Støy fra ulike typer verktøy kan også måles og på den måten kan støydoser beregnes ut fra kjente verdier for hver maskin.

Tiltaksløsninger

Vi har også lang erfaring med å foreslå måter å redusere støyen. Lifetec AS har kjennskap til et bredt spekter av tiltaksløsninger. Vi vet hva som skal til for å komme under de ønskede kravene og hvordan dette kan løses på en prisgunstig måte. I områder med mange støykilder på et relativt lite område kan det være vanskelig å finne ut hvilken støykilde som er den viktigste. Dette er nødvendig for å kunne gjøre effektive tiltak.

Dokumentasjon

Uansett hvilken jobb vi gjør eller hva som er resultatene kan vi alltid tilby en detaljert rapport.