Utstyrspark

Måleinstrumenter

Lifetec AS har et bredt spekter av måleinstrumenter. Ved å kombinere forskjellige målinger fra ulike instrumenter kan feilkilder detekteres. Riktig og nåyaktig utstyr er også nødvendig for å kunne overholde krav og spesifikasjoner som settes av ulike standardiseringsorgasnisasjoner for støymåling. Nedenfor følger en oversikt over utstyret Lifetec AS benytter.

Bruel & Kjær 2250

Håndholdt lydanalysator for generelle lyd og vibrasjonsmålinger. Har mulighet for logging av lange signalsekvenser

Bruel & Kjær 2260 Investigator

2260 Investigator kan gjøre nøyaktige målinger av lydtrykk fra alle typer kilder, og den kan også gjøre lengre målinger over tid for å finne gjennomsnittsverdier. I tillegg har Investigator mulighet til å analysere detaljer om frekvensinnholdet til støyen. En del lover og regler setter spesielle støykrav for gitte frekvenskarakteristikker.

Bruel & Kjær Sound Intensity probe

Intesitetsproben brukes sammen med 2260 Investigator og Pulse system for å måle utstrålt effekt fra en flate. Dette er interessant i forhold til prosjektering av industrianlegg eller isolering av en kilde i et støyfullt område.

Norsonic Nor140 Støymåler og STIPA

Nor140 har samme muligheter for lydtrykksmålinger som B&Ks 2260. I tillegg kan den benyttes til å måle kvaliteten på taleoppfattbarhet (Speech Transmission Index (STIPA)). Spesielt benyttes dette for å kvalitetssikre PA-anlegg. I kritiske situasjoner er det viktig at alle meldinger over PA-anlegget kan høres av alle, men til daglig bruk bør ikke anlegget ha for høyt lydnivå. STIPA-utstyret gjør det mulig å måle oppfattbarheten i forskjellige områder og tar også hensyn til rommet eller områdets egenskaper.

Norsonic Nor133 vibrasjonsmåler

Velegnet for måling av hånd/arm og helkroppsvibrasjoner.

  • Helkroppsvibrasjon iht. ISO 2631
  • Hånd/arm vibrasjon iht. ISO 5349

Bruel & Kjær Sound OmniPower loudspeaker

Rundstrålende høyttaler som benyttes for å gi et kjent støyfelt å måle på. Kan benyttes for å gjøre fasade- eller andre dempningsmålinger. Benyttes også for å skille luftlyd- fra strukturlydforplanting.

Bruel & Kjær Sound Dose Meter

Arbeidsmiljølovens krav til støy-utsatte arbeidsplasser omtaler en viss mengde støy over en arbeidsdag. For å kunne gjøre nøyaktige målinger av dette benyttes et støydosimeter som arbeideren bærer en hel arbeidsdag. Apparatet er også EX godkjent og kan dermed benyttes på arbeid i oljeindustrien.

Bruel & Kjær Noise Monitoring

Lifetec har også mulighet til å gjøre målinger over lang tid på avsidesliggende steder. Noise Monitoring er utstyrt med værstasjon som kan kompensere støymålingene for værforhold. Den har ogsåå batterier og sender kontinuerlige data over GSM nettverket.

Bruel & Kjær Transmitter 4225 and Receiver 4419 (RASTI)

Benyttes som Nor140 for å måle taleoppfattbarhet, men benytter standarden for RASTI-målinger (RApid Speech Transmission Index).

B&K Pulse støy- og vibrasjonsanalysesystem

Pulsesystemet kan anvendes på de fleste målinger, både av lydtrykk i luft og vann, og vibrasjoner. Systemet har 7 innganger for parallellmålinger som hver dekker frekvensområdet opp til 200 kHz. Signalene kan lagres på HDD.