Hva er støy?

I utgangspunktet er støy all lyd vi ikke ønsker å ha der. Det kan være lyden fra trafikk eller industri i nabolaget, for høy musikk hos naboen eller bare viftestøyen fra PC-en på skrivebordet. Støy er altså lyd. For å måle lyd måles lufttrykkvariasjoner som vanligvis angis i dB eller dBA. Det finnes mange regler for hvilke grenser disse verdiene må ha for ulike situasjoner. Det er også en rekke regler for hvordan de skal måles for å få et riktig og sammenlignbart resultat.

Desibelskalaen – dB

Desibelskalaen er logaritmisk. Dette betyr at sammenhengen mellom tallene i skalaen ikke er lineær som vi ofte er vant til. 0 dB betyr ikke 0 lufttrykk, men 0-nivået i dB skalaen er lagt til en valgt referanse som i akustikken er en mikropascal, den svakeste lyden menneskeøret kan oppfatte. 3dB er dobbelt så mye, mens 60 dB er en million ganger så mye. 60dB er likevel ikke så veldig kraftig lyd for menneskeøret. Dette er en av grunnene til at dB skalaen benyttes for å beskrive lyd, siden ørets dynamiske område har et enormt spenn

A-vektede desibel dBA

dBA eller A-vektede desibel er enda en måte å korrigere for hvordan øret egentlig fungerer. Menneskeøret hører forskjellig på ulike frekvenser. Ved frekvensene omkring vanlig stemmeleie hører vi veldig godt, mens veldig lave og veldig høye frekvenser blir redusert av selve øret. Ved å bruke en veiekurve på målingene som er tilpasset ørets frekvensgang får vi verdier som er representable for det vi faktisk hører. For spesielle situasjoner finnes også andre vektingskurver.

Utbredelse

Refleksjoner – ekko

Lyd reflekteres i vegger, tak eller andre flater. Dette betyr at formen på rommet kan ha veldig mye å si på akustikken. Posisjonen til en støykilde i rommet kan også ha innvirkning på støynivået. Forskjellige materialer reflekterer også lyden forskjellig. Ved å forandre på rommet og materialet som benyttes på veggene kan lyden forandres, selv om kilden er den samme.

Strukturlyd

Den lyden vi kan høre forplanter seg i luften. Den lyden som forplanter seg fra en kilde via luften kalles luftlyd. Vibrasjoner fra maskiner eller lignende kan forplante seg i rør, vegger og tak. Dette kalles strukturlyd. Strukturlyd kan få flater til å vibrere og sende ut lyd på samme måte som en høyttaler. Ved å dempe forplantningen av strukturlyd kan en også redusere støy.
struktur

Posted in Bygning, Industri, Samferdsel.

admin