Målinger / Beregninger

EKSPONERING

Hvor mye støy utsettes dine arbeidstakere for i løpet av en gjennomsnittsdag?

Hvordan skal du bruke et dosemeter til å måle støyeksponering?

Mange arbeidsplasser er preget av støy i en eller annen form. For de som jobber i støyen kan det oppleves slitsomt og forstyrrende, og i mange tilfeller er det også helseskadelig. Nedsatt hørsel etter langvarig eksponering for støy er velkjent, men det er også påvist økt risiko for hjerte- og karsykdommer. 

Støyeksponeringen til personell tilsvarer det normerte støynivået for en normal arbeidsdag. Myndighetene har satt krav til maksimal eksponering og er tydelige på at arbeidstakere skal beskyttes mot støy. Det gir et ansvar til arbeidsgivere om å kartlegge og dokumentere støyeksponeringen til sine ansatte. 

Vi har to metoder for å dokumentere eksponeringen til personell:

  • Støymålinger med personbårne dosimeter-målere. Disse måler kontinuerlig støyeksponering gjennom en arbeidsdag. 
  • Risikovurdering basert på et estimat av typiske arbeidsaktiviteter og oppholdstider i områder med kjent støynivå. 

Metoden man velger å benytte vil avhenge av hva som er mest praktisk og kosteffektivt. Lifetec har utstyret og ekspertisen til å utføre begge deler. Vi har blant annet vært en sentral bidragsyter i utviklingen av risikovurderingsmetoden som Statoil bruker i dag.

Vi tilbyr:

  • Målinger av støyeksponering med dosemeter
  • Kvalifisert vurdering av støyeksponering med risikovurderingsmetoden
  • Rapportering til kunde og myndigheter
  • Anbefalinger av tiltak for å redusere støyeksponering ved overskridelser

Kontaktperson for støyeksponering:

 
Kjetil Thorsen
[email protected]
+47 470 10 725

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer