Logo yuanti 4 transparent

 

Støy, akustikk og vibrasjoner

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer

Resultater og analyser basert på målinger og beregninger.

Anbefalinger av tiltak for å bedre lyd- og vibrasjonsforhold.

Kompetansestøtte og oversyn med prosjekter fra tegning til ferdig bygg. 

Grafiske støykart av høy kvalitet.

Støyutredninger i forbindelse med etablering av bebyggelse.

Støymålinger og dokumentasjon ved søknad om utslippstillatelse, ref. Forurensningsloven. 

Lydmålinger og dokumentasjon i henhold til byggtekniske krav.

Vi tilbyr kurs innen støy og vibrasjoner.