Logo yuanti 4 transparent

 

Støy, akustikk og vibrasjoner

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer

Måling av områdestøy og utarbeidelse av støykart

Måling av luftlyd- og trinnlydsdemping i alle typer bygninger

Måling av etterklangstid og resonanser i alle typer rom

Vibrasjonsmålinger på anlegg og utstyr

Måling av taleoppfattbarhet fra PA-system/høyttalere

Målinger av støy som oppstår i struktur

Måling og verifisering av ventilasjonssystemer

Målinger av støyeksponering på arbeidsplassen

Måling og verifisering av støy på utstyr                  

Feltmålinger i forbindelse med nybygg, arealplanlegging, vindturbiner, vei- og togtrafikk etc