Målinger / beregninger / rådgivining

AREALPLANLEGGING

Behov for støyutredning i forbindelse med et boligprosjekt?

Ved etablering av nye boliger eller annen støyfølsom bebyggelse er det gitt anbefalte utendørs støygrenser, beskrevet i Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” (T-1442).

Det er også gitt anbefalte støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik som industri, skytebaner og bilveier.

En støyutredning i forbindelse med arealplanlegging modellerer støybildet i området og deler det inn i støysoner. Rød sone angir områder med støynivåer over det som er anbefalt, og etablering av bebyggelse skal i utgangspunktet unngås. Gul sone angir støyforhold som kan aksepteres dersom det utføres avbøtende tiltak.

Lifetec gir en objektiv vurdering av støybildet i området og gir råd om hvordan man kan løse de utfordringene som måtte være der.

Vi tilbyr:

  • Støyutredning i henhold til retningslinjer og krav i T-1442
  • Støymodellering med anerkjent programvare (Cadna A)
  • Støymålinger
  • Anbefalinger av avbøtende tiltak ved behov

Kontaktperson for arealplanlegging:

 

Jørund

Jørund Enger
[email protected]
+47 971 91 710

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer