Rådgivining

PROSJEKTOPPFØLGING

Usikker på om alle støyrisikoer er belyst og ivaretatt?

Trenger dere hjelp til å kvalitetssikre arbeidet?

Akustikk, støy og vibrasjoner er viktige faktorer i byggeprosjekter. Hvor viktige de er blir gjerne først lagt merke til når noe ikke er bra nok. "Ikke bra nok" kan for eksempel være støykilder som er plassert for nærme boligområder og forstyrrer folk som sover. Det kan være dårlig lydisolasjon mellom møterom som gjør at man forstyrrer hverandre. Det kan være mangel på vibrasjonsisolering av maskineri som skaper ubehag for de som arbeider i omkringliggende områder. 

Prisen for å fikse det som ikke er bra nok er betydelig større etter at ting er bygget enn å ha kontroll på det under planlegging og bygging. Får man fjernet potensielle risikoer i tidlig prosjektløp, er mye arbeid og penger spart. Derfor kan det være lurt å konsultere med en fagekspert i god tid før design låses.

Prosjektoppfølging innen vårt fagfelt er tverrfaglig og innebærer samarbeid med en rekke andre fagdisipliner. En god del motstridende interesser gjør det ofte til en utfordring å finne gode kompromisser som alle disiplinene kan leve med. Med ca. 30 års erfaring innenfor feltet vet Lifetec hvilke "kamper" som er viktige å ta og hvilke kompromisser som kan inngås. 

Vi tilbyr:

  • 30 års erfaring
  • Kvalitetssikring av rapporter
  • Anbefalinger av materialer og teknologier 
  • Verifikasjonsmålinger

Kontaktperson for prosjektoppfølging:

 

Ole

Ole Haaheim
[email protected]
+47 913 82 196

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer