Målinger / Beregninger

STRUKTURSTØY

Hvordan bli kvitt støyen som oppstår i struktur?

 

Støyen fra en kilde til mottaker kan ta flere reiseruter, men i hovedsak overføres den via luft eller struktur. Strukturstøy overføres direkte eller indirekte og kan forsterkes av resonanser, dempes av transmisjonstap og blokkeres ved endring av impedans.

Summen av luftbåren støy og strukturstøy må møte de støykravene som gjelder hos mottakeren. Kontroll av strukturstøy er derfor like viktig som å kontrollere luftbåren støy under prosjektering. 

Strukturstøy kan kontrolleres ved å bruke viskoelastisk matieriale, endring av masse og stivhet i strukturen, harmoniske strukturer osv. 

Vi tilbyr:

  • Beregninger av overføring av strukturstøy
  • Anbefalinger av ulike avbøtende tiltak

Kontaktperson for strukturstøy:

 
Jørund
Jørund Enger
[email protected]
+47  971 91 710

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer