Målinger / Beregninger / Rådgivining / Rapportering

TILTAKSVURDERING

Møter ikke bedriften arbeidsmiljøkrav for støy og vibrasjoner?

Hvilke tiltak gir deg mest igjen for pengene?

Når man ønsker å fjerne eller begrense problemer knyttet til støy og vibrasjoner, finnes det ulike fremgangsmåter. Det er dermed hensiktsmessig å identifisere de mest effektive tiltakene som også er økonomisk forsvarlige. En tiltaksvurdering innebærer å utrede årsaken til støy og vibrasjoner og deretter vurdere ulike løsninger. 

På arbeidsplassen skjer vurdering av tiltak gjerne som en følge av kartlegging av støy og vibrasjoner, samt en risikovurdering, hvor det avdekkes risiko for hørselskade eller andre negative aspekter knyttet til arbeidsmiljø. Disse aktivitetene følges opp av Arbeidstilsynet og er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 14

Tekniske tiltak kan eksempelvis være:

 • Bytte ut støy-/vibrasjonskilde
 • Innbygging av støykilde
 • Lydfeller
 • Lydabsorbenter
 • Flytende gulv
 • Vibrasjonsisolering
 • Vibrasjonsnøytralisatorer

Lifetec har også vært med i utviklingen av en ny type lyddemper for rør (Pipe Duct Resonator Array). Denne er tatt i bruk av oljeindustrien og har vist svært gode resultater.

Har dere behov for en vurdering av ulike tiltak, hjelper vi gjerne til.  Vi vet hva som skal til for å komme under de ønskede kravene og hvordan dette kan løses på en prisgunstig måte.

Vi tilbyr:

 • Identifisering av støy- og vibrasjonskilder
 • Rangering av kildenes bidrag
 • Forslag til ulike avbøtende tiltak
 • Kost/nytte-vurdering av de ulike tiltakene

Kontaktperson for tiltaksvurdering:

 

Ole

Ole Haaheim
[email protected]
+47 913 82 196

Andre tjenester vi tilbyr:

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer