Logo yuanti 4 transparent

 

Støy, akustikk og vibrasjoner

Målinger

Alle typer støy- og vibrasjonsmålinger for industri, trafikk og byggsektoren.

Les mer

Beregninger

Vi utfører beregninger innen støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Les mer

Rådgivning og rapportering

Prosjektoppfølging, anbefalinger av tiltak, tekniske rapporter, myndighetsrapportering osv.

Les mer

Beregning av områdestøy og bidrag fra støykilder

Beregninger av lyddemping i forbindelse med byggprosjektering.

Beregning av romakustiske forhold

Vibrasjonsberegninger og dempetiltak for nye og eksisterende prosjekter.

Beregninger og spesifisering av taleoppfattbarhet i PA-systemer

Beregninger av støy som oppstår i struktur

Beregninger av støy fra ventilasjonssystemer

Beregninger av personlig støyeksponering

Beregninger og evaluering av støy i rørsystemer                

Prediksjon av akustisk utmatting i forbindelse med dimensjonering av rørsystemer